Historie toelichting

Historie

Toelichting
De Orgelkring Franciscushuis Weert heeft in 2018 een werkgroep gevormd om de geschiedenis van orgels in Weert te onderzoeken. Ook wordt nog overwogen om in dit onderzoek de belangrijkste wetenswaardigheden en gebeurtenissen m.b.t. kerkmuziek in Weert te betrekken.

De werkgroep bestaat uit

  • Frans Jespers, organist en orgelhistoricus uit Voerendaal en de hoofdonderzoeker in dit project. Hij heeft in 2019-2020 al een zestal artikelen in gerenommeerde orgeltijdschriften gepubliceerd over de orgelmakers Brammertz en Gilman, die in Weert erg actief zijn geweest tijdens de 18e eeuw.
  • Paul Peeters, orgelhistoricus met een grote staat van dienst aan Göteborg Organ Art Center. Paul is in Weert geboren en getogen. In de jaren 1990 heeft hij grondig archiefonderzoek verricht naar de geschiedenis van de orgels in de St. Martinuskerk en naar de organisten aldaar. Dat onderzoek heeft toen tot twee publicaties geleid. Veel onontgonnen materiaal uit zijn archiefonderzoek is nu ter beschikking gesteld van de werkgroep.
  • Jan Coumans, voorzitter van Orgelkring Franciscus Huis Weert en initiatiefnemer van dit onderzoek. Hij is geen expert op het terrein van orgelhistorie en orgelbouw. Zijn taak is vooral faciliterend en regelend van aard.

De werkgroep heeft inmiddels allerhande informatie verzameld. De voorlopige bevindingen en een aantal scans van archiefstukken en andere gegevens zijn op deze website geplaatst, zodat ze algemeen toegankelijk zijn voor geïnteresseerden en andere onderzoekers. De informatie als zodanig is daardoor niet gericht op een breed publiek. Het is wel de bedoeling van de werkgroep om te zijner tijd uit deze vergaarbak aan informatie enkele publicaties en presentaties te destilleren, die meer mensen zullen aanspreken.

ORGELS IN WEERT

FRANCISCUS HUIS WEERT EN VERMEULEN ORGEL

BRAMMERTZ EN GILMAN